Thumb b9354c98aff7ee73909e4b46e8241dfeece4d688
3fc4164e057d9dcf37a6590720fff1f30ce4f683

Audrey Cilla

Ik collecteer omdat:

Een oproep tot donatie aan mijn gehele achterban!

Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, maar vaak ook een gebrek aan een netwerk (eenzaamheid). En met eenzaamheid en een lege maag, komt in vele gevallen gezondheid in het gedrang, raken mensen het geloof in zichzelf kwijt (geen opleiding) en geloof in de toekomst (geen ambities, geen werk). Armoede is een vicieuze cirkel die niet alleen met geld op te lossen is.

Toch is het een startpunt en ik wil mijn social media gebruiken om jullie allen te vragen om een hand uit te reiken naar de medemens voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een schoencadeautje kunnen kopen, die geen kerstboom heeft staan, geen geweldig kerstdiner op tafel kan zetten, of wellicht eenzaam en alleen de feestdagen door moet.

Alle kleine beetjes helpen, daarbij is het wetenschappelijk bewezen dat ‘geven’ gelukkiger maakt! 😊

4

donaties

€ 35

ingezameld