Thumb 4eb31d0232a73270e2f3b29e30bacb0d3366355c
3fc4164e057d9dcf37a6590720fff1f30ce4f683

Maandverband dat schuurt !

Ik collecteer omdat:

De coronacrisis heeft armoede in Nederland meer zichtbaar gemaakt. Maar er is ook nog steeds veel stille armoede; armoede waar we liever niet over praten. In Nederland leven jonge meiden en vrouwen in armoede, die niet altijd geld hebben om maandverband of tampons te kopen. Vrouwen die thuis blijven tijdens hun menstruatie, of zich helpen met toiletpapier of een sok.

Help het Armoedefonds om 15.000 jonge meiden/vrouwen te helpen in 2021. Ons streven is om dit jaar 15.000 meisjes/vrouwen te bereiken met deze actie. Om het aantal locaties en daarmee het aantal meisjes en vrouwen dat we bereiken te vergroten zijn meer menstruatieproducten nodig. Maandverband, tampons, menstruatiecups... Jij kunt ons helpen! Voor 1 euro kunnen wij al een pakje maandverband of tampons inkopen.

Wil jij ons helpen?

164

donaties

€ 3.036

ingezameld