Raimon Stoeten

Namens Stichting Armoedefonds

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren voor het armoedefonds omdat wij als Ommer minimakast een samenwerking hebben met het armdoefonds voor de Menstruatie uitgiftepunt (MUP) en daarnaast doen zij ook nog vele andere goede dingen voor de mensen die het minder hebben. Daarom vinden wij het belangrijk hier ook een bijdrage in te vragen.

0

Donaties

€ 0

ingezameld