Actievoorwaarden


Iedere armoedehulporganisaties die beneficiant van het Armoedefonds is, kan gedurende het hele jaar gebruik maken van armoedefonds.digicollect website voor het aanmaken van collectebussen. Alle donaties die binnenkomen worden 1x per kwartaal 1 op 1 overgemaakt aan de betreffende organisaties.

Tijdens de actieperiode van de Digitale Collecte Armoedehulp die plaatsvindt van 10 tot 31 oktober 2022 geldt de donatieverdubbelaar. De opbrengst van de collectebussen in deze periode van alle beneficianten wordt verdubbeld. Per organisatie wordt het opgehaalde bedrag verdubbeld met maximaal € 1.250,-* per organisatie. Totaal is voor de verdubbelaar maximaal € 100.000,- beschikbaar. Mocht het door de deelnemers opgehaalde bedrag hier boven uitkomen dan zullen alle organisaties naar rato een deel van de € 100.000,- uitgekeerd krijgen.

Op 1 november sluiten wij om 09:00 uur de digitale collecte. 

*Rekenvoorbeeld:

Er worden 8 collectes gestart voor organisatie X, de totale opbrengst is € 3.550,-. Het Armoedefonds zal dan € 4.800,- uitkeren aan organisatie X.

Er worden 3 collectes gestart voor organisatie Y, de totale opbrengst is € 236,-. Het Armoedefonds zal dan eind € 472,- uitkeren aan organisatie Y.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben je een armoedehulporganisatie, met ANBI status, en wil je graag deelnemen aan de digitale collecte Armoedehulp? Neem dan contact op met Stichting Armoedefonds. info@armoedefonds.nl