Jeanet de Vries

Namens Stichting Armoedefonds

Ik collecteer omdat:

steeds meer mensen een beroep moeten doen op armoedehulp. Samen met jullie hoop ik een steentje bij te dragen.

5

Donaties

€ 70

Opgehaald